Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Drukuj
  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencję można także kierować drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp33.katowice.pl
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Godziny urzędowania sekretariatu: codziennie 7:30 - 15:30
  • Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy sekretariatu.