Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
Nabór na wolne stanowisko - ratownik PDF Drukuj

Katowice dnia 27.03.2019r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593. z późn. zm.)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach przy ul. Witosa 23

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko ratownika

Więcej…
 
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PDF Drukuj

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I.  Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice.

II.  Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

Więcej…