Strona główna - Dostawa żywności - Żywność 2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj

Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szkoła Podstawowa Nr 33 w Katowicach,

ul. Witosa 23,  40 - 832 Katowice

działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była:

Sukcesywna dostawa (w miarę pojawiających się potrzeb) artykułów żywnościowych

wraz z transportem do siedziby Zamawiającego w 2018 roku

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na poszczególne części zamówienia wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez:

  Część I:            Tomasz Włoch Handel Obwoźny, 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 3a/9

  Część II:           „LIPIANIN” 49-351 Przylesie 32

Część III:         F.H. MAR-TAD Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. J., 41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A/11

Część IV:         F.H. DZIUBA, 41-935 Bytom, ul. Segiet 2

Część V:          P.W. JAPI, 41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/ 3

  Część VI:         Zakład Mięsny Poliwczak Sp. J., 41-408 Mysłowice, ul. Storczyków 21

  Część VII:        HURTOWE CENTRUM NABIAŁU MILKO W. Natkaniec, 40-833 Katowice, ul.Dulęby 5

  Część VII:        Firma Garmażer, 41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 33/18

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty zostały złożone przez wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskały najwyższą ilość punktów w wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny ofert

Liczba pkt

w kryterium cena

Liczba pkt

w kryterium termin płatności

Łączna punktacja
Część I - świeże warzywa i owoce
1.

         F.H.U. DAMEX,

42-603 Tarnowskie Góry, ul. Witosa 90a

cena – 60%

Termin płatności- 40%

-- -- --
2.     

         Tomasz Włoch Handel Obwoźny,

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 3a/9
60,00 40 100,00
Część II – wyroby piekarskie
1 „LIPIANIN” 49-351 Przylesie 32

cena – 60%

Termin płatności- 40%

60,00 40 100,00
Część III - mrożone artykuły spożywcze
1

F.H. MAR-TAD Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. J.

41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A/11

cena – 60%

Termin płatności- 40%

57,27 40 97,27
2

Hurtownia Mrożonek „ŚNIEŻYNKA”

56-500 Syców, Ślizów 93

Dział Sprzedaży: Ruda Śl., ul. Pionierów 31

60 0 60,00
3

POLAR- BRIS Jerzy Brożek,

42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207

58,08 0 58,08
4

AB Frost Sp. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 3, 98-275 Brzeźnio

-- -- --
Część IV- jaja kurze świeże
1

            Tomasz Włoch Handel Obwoźny,

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 3a/9

cena – 60%

Termin płatności- 40%

56,93 40 96,93
2

F.H. DZIUBA

41-935 Bytom, ul. Segiet 2

60 40 100,00
3

MILKO HURTOWE CENTRUM NABIAŁU
Włodzimierz Natkaniec,

40-833 Katowice, ul. Dulęby 5

40,11 40 80,11
4

„POLMAG” S.C. A. Wątroba G. Jędrzejko

ul. Armii Wojska Polskiego 7/48

43-303 Bielsko- Biała

-- -- --
Część V- artykułyspożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery
1

P.W. JAPI

41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/ 3

cena – 60%

Termin płatności- 40%

60 40 100,00
Część VI - mięso świeże, wędliny i drób
1

          Zakład Mięsny Poliwczak Sp. J.,

41-408 Mysłowice, ul. Storczyków 21

cena – 60%

Termin płatności- 40%

60 40 100,00
Część VII - mleko i produkty mleczarskie
1

Milko HURTOWE CENTRUM NABIAŁU Włodzimierz Natkaniec,

40-833 Katowice, ul. Dulęby 5

cena – 60%

Termin płatności- 40%

60,00 40 100,00
Część VIII – wyroby garmażeryjne
1

Firma GARMAŻER

ul. Strzelców Bytomskich 33/18

41-902 Bytom

cena – 60%

Termin płatności- 40%

60,00 40,00 100,00
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach
mgr inż. Tersa Liburska-Łój

 

 

 


 

Czas wytworzenia: 18 grudzień 2017
Czas udostępnienia: 18 grudzień 2017
Ostatnia zmiana: 18 grudzień 2017
Wytwarzający / odpowiadający: M. Lizurek
Udostępniający: M. Lizurek