Zmiany w ogłoszeniu PDF Drukuj

W załączniku nr 6 do SIWZ - (wzór umowy) wykreśla się pkt 7 w § 4: 

"W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności."

 

 


 

Czas wytworzenia: 05 grudzień 2017
Czas udostępnienia: 05 grudzień 2017
Ostatnia zmiana: 05 grudzień 2017
Wytwarzający / odpowiadający: M. Lizurek
Udostępniający: M. Lizurek