Strona główna - Status prawny i struktura własnościowa
Status prawny PDF Drukuj

Szkoła Podstawowe nr 33 w Katowicach jest szkołą publiczną prowadzona przez Urząd Miasta Katowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty  oraz Kartę Nauczyciela.

Gmina dysponuje majątkiem szkoły oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem miasta Katowice.

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach dysponuje powierzoną w nieodpłatny trwały zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

 

 

Czas wytworzenia: 14 październik 2014
Czas udostępnienia: 14 październik 2014
Ostatnia zmiana: 15 wrzesień 2017
Wytwarzający / odpowiadający: Z. Tarajkowski
Udostępniający: Z. Tarajkowski