Strona główna - Rejestry, ewidencja, archiwa
Rejestry, ewidencje, archiwa PDF Drukuj

 

W Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

  • księga ewidencji uczniów
  • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów,
  • rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów,
  • ewidencja akt osobowych pracowników,
  • rejestr kontroli wewnętrznej,
  • księga kontroli zewnętrznych
  • księga protokołów Rady Pedagogicznej
  • księga arkuszy ocen,
  • księga inwentarzowa,
  • księga druków ścisłego zarachowania,
  • rejestr zamówień publicznych i remontów,
  • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr stypendiów socjalnych,
  • rejestr protokołów pokontrolnych,
  • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,
  • rejestr wypadków uczniów i pracowników,
  • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • składnica akt

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 

 


Czas wytworzenia: 10 październik 2014
Czas udostępnienia: 10 październik 2014
Ostatnia zmiana: 15 wrzesień 2017
Wytwarzający / odpowiadający: M. Lizurek
Udostępniający: Z. Tarajkowski