Strona główna
Nabór na wolne stanowisko - ratownik PDF Drukuj

Katowice dnia 27.03.2019r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593. z późn. zm.)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach przy ul. Witosa 23

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko ratownika

 

wymiar etatu: pełny etat

rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 • ukończone szkolenie ratownika wodnego
 • ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
 • wykształcenie min. średnie,
 • staż pracy na stanowisku ratownika mile widziany

Wymagania dodatkowe:

 • wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyskrecja, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, odporność na stres,
 • wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • sumienność, odpowiedzialność,
 • obowiązkowość i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność

Zadania i zakres obowiązków:

 • pełnienie służby ratowniczej na basenie szkolnym
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym na terenie placówki,
 • kontrola parametrów wody i prowadzenie rejestru,
 • utrzymywanie porządku wokół niecki

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w jednostce budżetowej,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopia zaświadczenia MSW o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych (w przypadku osób, które ukończyły kurs ratownika przed 2011 rokiem: kopia potwierdzenia uprawnień z legitymacji WOPR)
 • kopia aktualnego certyfikatu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc)
 • kopia legitymacji członkowskiej lub inny dokument potwierdzający przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na stanowisku ratownika
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych z związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.)

 

w przypadku zainteresowania ofertą pracy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres: sekretariat@sp33. katowice.pl

telefon: 32 254 03 71 / 32 254 43 08     w godzinach 7.30 – 15.30

 

 


Czas wytworzenia: 27 marca 2019
Czas udostępnienia: 27 marca 2019
Ostatnia zmiana: 27 marca 2019
Wytwarzający / odpowiadający: T. Liburska-Łój
Udostępniający: Z. Tarajkowski