Strona główna
Kontrole PDF Drukuj

  

 

DATA KONTROLI

NR PROTOKOŁU

TEMAT KONTROLI

KONTROLUJĄCY

18.10.2016

348/1209/NS/HD/2016

KONTROLNA SANITARNA:
OCENA STANU SANITARNEGO SZKOŁY
OCENA REALIZACJI WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN W PLACÓWCE
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

25.09.2014

3987/1209/NS/MŻŻ/2014

KONTROLA SANITARNA:

OBROTU ŻYWNOŚCIĄ,MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

08.07.2014

208/209/13/10/2014

OCENA STANU SANITARNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

07.07.2014

-

KONTROLA WYPOCZYNKU LETNIEGO UCZNIÓW

URZĄD MIASTA KATOWICE WYDZIAŁ EDUKACJI

02.06.2014

NP-EK.5533.58.2014

REALIZACJA ZALECEŃ KONTROLI NP-EK.55.33.26.2014

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

14.04.2014

93/1209/NS/….

OCENA STANU SANITARNEGO SZKOŁY

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

02.04.2014

NP-EK.5533.26.2014

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY I REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

28.03.2014

-

STAN PRZYGOTOWANNNIA SZKOŁY NA PRZYJĘCIE PIERWSZOKLASISTÓW

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

12.03.2014

NP-EK.5533.21.2014

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

27.02.2014

NP-KN.557.8.2014

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

21.02.2014

75/2013/b

KONTROLA DOKUMENTÓW „DOPŁATY DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH”

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W KATOWICACH

05.02.2014

42869

ZGODNOŚĆ REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z RAMOWYMI PLANAMI NAUCZANIA W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

16.01.2014

42/1209/NS/HUIŚ/2014

KONTROLA STANU SANITARNEGO BASENU KĄPIELOWEGO ORAZ ZAOPATRZENIE W ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

20.11.2013

37615

WYBÓR PODRĘCZNIKÓW PRZEZ NAUCZYCIELI I DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE DYREKTORA SZKOŁY UMOŻLIWIAJĄCE OBRÓT UŻYWANYMI PODRĘCZNIKAMI NA TERENIE SZKOŁY

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

08.11.2013

955/1209/NS/HUIŚ/13

KONTROLA STANU SANITARNEGO BASENU KĄPIELOWEGO ORAZ ZAOPATRZENIE W ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

18.09.2013

3955/1209/NS/HŻ/13

OCENA STANU SANITARNEGO W OPARCIU O ARKUSZ OCENY STANU TECHNICZNEGO

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

02.07.2013

285/209/NS/2013

OCENA STANU SANITARNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

26.04.2013

178/1209/NS/2013

OCENA WARUNKÓW SANITARNO-HIGIENICZNYCH DLA DZIECI 6 LETNICH W TZW. „ODDZIAŁACH ZEROWYCH” W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W KATOWICACH

14.02.2013

-

KONTROLA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO UCZNIÓW

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

20.11.2012

NZ.5531.33.2012.GN

EWALUACJA-EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

23.11.2012

25084

PRZESTRZEGANIE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH