Strona główna
Status prawny PDF Drukuj

Szkoła Podstawowe nr 33 w Katowicach jest szkołą publiczną prowadzona przez Urząd Miasta Katowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 o systemie oświaty oraz Kartę Nauczyciela.

Gmina dysponuje majątkiem szkoły oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem miasta Katowice.

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach dysponuje powierzoną w nieodpłatny trwały zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.